algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Skala szarości - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 5
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Adrian Wijas, 26 listopada 2011 12:57
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

skala_szarosci_1_c.c:
/* Zamiana plików bmp do skali szarosci */
/* www.algorytm.org */

#include <stdio.h>

/* File Header */
typedef struct BMPFILEHEADER {
    short type;
    int fileSize;
    short reserved0;
    short reserved1;
    int dataOffset;
} BMPFILEHEADER;
 
/* Info Header */
typedef struct BMPINFOHEADER {
    int hdrSize;
    int width;
    int height;
    short planes;
    short depth;
    int compression;
    int bmpDataSize;
    int hResolution;
    int vResolution;
    int nColors;
    int nImportantColors;
} BMPINFOHEADER;

typedef struct RGB {
   unsigned char R;
   unsigned char G;
   unsigned char B;
   } Pixel24;

int main(int argc, char *argv[], char *envp[])
{
  FILE *plik, *plik2;
  BMPFILEHEADER FileInfo;
  BMPINFOHEADER PictureInfo;
  int i, j;
  char szary;
  short padding;
  //char** grayPicture;
  Pixel24** pixmap;
  
  if(plik = fopen("lena2.bmp","rb"))
  {    
     //wczytanie nagłówków BMP
     fread(&FileInfo.type,2,1,plik);
     fread(&FileInfo.fileSize,4,1,plik);
     fread(&FileInfo.reserved0,2,1,plik);
     fread(&FileInfo.reserved1,2,1,plik);
     fread(&FileInfo.dataOffset,4,1,plik); 
     fread(&PictureInfo.hdrSize,4,1,plik); 
     fread(&PictureInfo.width,4,1,plik);
     fread(&PictureInfo.height,4,1,plik);
     fread(&PictureInfo.planes,2,1,plik);
     fread(&PictureInfo.depth,2,1,plik); 
     fread(&PictureInfo.compression,4,1,plik);
     fread(&PictureInfo.bmpDataSize,4,1,plik);
     fread(&PictureInfo.hResolution,4,1,plik);
     fread(&PictureInfo.vResolution,4,1,plik);
     fread(&PictureInfo.nColors,4,1,plik);
     fread(&PictureInfo.nImportantColors,4,1,plik);
      //alokacja pamięci pod pixmape
      pixmap = malloc(sizeof(Pixel24*) * PictureInfo.height);
      for(i = 0; i < PictureInfo.height; i++)
         pixmap[i] = (Pixel24**)malloc(sizeof(Pixel24) * PictureInfo.width);
      //obliczenie wyrównania wiersza do wielokrotności 4B
      padding = (PictureInfo.width*3)%4 ?
                       4-(PictureInfo.width*3)%4
                       :
                       0;
      //wczytanie bitmapy do pix mapy :P
      fseek(plik, FileInfo.dataOffset,SEEK_SET);
      for(i = 0; i < PictureInfo.height; i++, fseek(plik, padding, SEEK_CUR))
         for(j = 0; j < PictureInfo.width; j++)
         {
            pixmap[i][j].B = fgetc(plik); 
            pixmap[i][j].G = fgetc(plik);
            pixmap[i][j].R = fgetc(plik);
         }
      //operacje na nowym pliku
      if(plik2 = fopen("nowy3.bmp","wb"))
      {    //kopiowanie pliku
          fseek(plik, 0, SEEK_END);
          j = ftell(plik);
          fseek(plik, 0, SEEK_SET);
          for(i = 0; i < j; i++)
             fputc(fgetc(plik), plik2);
          //zapis bitmapy + konwersja do szarości           
          fseek(plik2, FileInfo.dataOffset, SEEK_SET);
          for(i = 0; i < PictureInfo.height; i++, fseek(plik2, padding, SEEK_CUR))
             for(j = 0; j < PictureInfo.width; j++)
             {
                szary = (char)(0.229*pixmap[i][j].R + 0.587*pixmap[i][j].G + 0.114*pixmap[i][j].B);
                fputc(szary, plik2);
                fputc(szary, plik2);
                fputc(szary, plik2);
             }
          fclose(plik2); 
      }
      else printf("niepowodzenie tworzenia pliku");
      //zwolnienie pamięci pixmapy
      for(i = 0; i<PictureInfo.height; i++)
         free(pixmap[i]);
      free(pixmap);  
      //zamkniecie plików
      fclose(plik);
  }
  else printf("blad odczytu pliku"); 
  system("pause");
return 0;  
}

Komentarze
photo
0 # Kraver 2013-05-16 14:41
Brakuje bibloteki stdlib.h
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
Dodaj komentarz