algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Algorytm BM (Boyer-Moore'a) - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 23 marca 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

BM - Delphi/BM.dpr:
// Algorytm Boyer-Moore
// Tomasz Lubinski (c) 2008
// www.algorytm.org

program BM;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils, Math;

var

bad_character_shift : array[0..255] of Integer;
good_suffix_shift : array[1..100] of Integer;
suff : array[1..100] of Integer;

//prepare bad character shift table
procedure pre_bad_character_shift(pattern: String);
var
  i: Integer;
  m: Integer;
begin
  m := length(pattern);
  for i := 0 to 255 do
   bad_character_shift[i] := m;

  for i := 1 to m - 1 do
   bad_character_shift[Integer(pattern[i])] := m - i;

end;

//prepare suff table
procedure pre_suff(pattern: String);
var
  i, j: Integer;
  m: Integer;
begin
  m := length(pattern);

  suff[m] := m;
  for i := m - 1 downto 1 do
  begin
   for j := 0 to i do
     if pattern[i-j] <> pattern[m-j] then
      break;
   suff[i] := j;
  end;

end;

//prepare good_suffix_shift table
procedure pre_good_suffix_shift(pattern: String);
var
  i,j: Integer;
  m: Integer;
begin

  m := length(pattern);

  pre_suff(pattern);

  for i := 1 to m do
   good_suffix_shift[i] := m;

  for i := m downto 1 do
   if suff[i] = i then
     for j := 0 to m - i do
      if good_suffix_shift[j] = m then
        good_suffix_shift[j] := m - i;

  for i := 1 to m do
   good_suffix_shift[m - suff[i]] := m - i;
end;

//Boyer-Moore algorithm
procedure BM_alg(text: String; pattern: String);
var
  i, j : Integer;
  found : Boolean;
  m : Integer;
  n : Integer;
begin

  m := length(pattern);
  n := length(text);

  pre_bad_character_shift(pattern);
  pre_good_suffix_shift(pattern);

  j := 0;
  while (j <= n - m) do
  begin
   found := true;
   for i := m downto 1 do
     if pattern[i] <> text[i + j] then
     begin
      found := false;
      break;
     end;
   if found = true then
   begin
     write(IntToStr(j) + ' ');
     j := j + good_suffix_shift[1];
   end
   else
     j := j + max(good_suffix_shift[i], bad_character_shift[Integer(text[i + j])] - m + i);
  end;

end;


var
  pattern : String;
  text : String;
begin

  writeln('Podaj tekst');
  readln(text);

  writeln('Podaj wzorzec');
  readln(pattern);

  BM_alg(text, pattern);

  readln;

end.
Dodaj komentarz