algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Algorytm KMP (Knutha-Morrisa-Pratta) - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 6
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 26 lipca 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Algorytm KMP - C++.cpp:
//www.Algorytm.org
//Algorytm Knutha-Morrisa-Pratta - wyszukiwanie wzorca
//(c)2001 Tomasz Lubinski

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>

#ifdef __cplusplus
  int max (int value1, int value2);
  int max(int value1, int value2)
  {return ( (value1 > value2) ? value1 : value2); }
#endif

void main(void)
{
char wzorzec[100];
char tekst[2000];
int m,n,i,j,t;
int P[100];//maksymalna dlugosc wzorca to 100 symboli
printf("Podaj tekst\n");
scanf("%s", tekst);
printf("Podaj wzorzec\n");
scanf("%s", wzorzec);
n=strlen(tekst);
m=strlen(wzorzec);
printf("Indeksy poczatku wzorca w tekscie\n");

//obliczenie tablicy P
P[0]=0; P[1]=0; t=0;
for (j=2; j<=m; j++)
	{
	while ((t>0)&&(wzorzec[t]!=wzorzec[j-1])) t=P[t];
	if (wzorzec[t]==wzorzec[j-1]) t++;
	P[j]=t;
	}

//algorytm KMP
i=1; j=0;
while (i<=n-m+1)
	{
	j=P[j];
	while((j<m)&&(wzorzec[j]==tekst[i+j-1])) j++;
	if (j==m) printf("%d\n",i);
	i=i+max(1,j-P[j]);
	}
getch();
return;
}
Dodaj komentarz