algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Liczby automorficzne - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Michał Witaszek, 11 lipca 2013 10:10
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

automorficzne.pas:
{ 
    LCZBY AUTOMORFICZNE
    Michał Witaszek
    dla algorytm.org
}

//Program sprawdza czy podana liczba o podstawie dziesiętnej jest automorficzna

Program automorficzne;

uses CRT;

var  //zmienne
	n, //liczba
	m, //podstawa liczby
	a,b  //zmienne pomocnicze
	:integer; // zmienne całkowite

Begin
	m:=10; //ustalamy podstawę 10 - dziesiętny system liczb
	WriteLn('LICZBY AUTOMORFICZNE');
	Write('Podaj liczbe calkowita: ');
	ReadLn(n); //pobieramy liczbę
	
	b:=m;
	while n>b //dopóki b jest większe od badanej liczby
		do b:=b*m; //przemnóż b przez podstawę liczby
	
	a := (n*n) mod b; //przypisz do a wartość (n^2) mod b
	
	if a=n 
	// jeśli reszta z dzielenia (n^2) / b jest równa n, to badana liczba n jest automorficzna
	then WriteLn('Liczba ',n,' jest automorficzna')
	else WriteLn('Liczba ',n,' nie jest automorficzna');
	
ReadLn;	
End.
Dodaj komentarz