algorytm.org

Implementacja w RBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

System Funkcji Iterowanych (IFS) - Implementacja w R
Ocena użytkownikóww: *****  / 4
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Krzysztof Bruszewski, 12 marca 2013 23:49
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

ifs.r:
#Systemy funkcji iterowanych
#www.algorytm.org

SmokHeighwaya<- function(x,y,l){
 smok<-mat.or.vec(l, 2)
 r=runif(l)
 
 for (i in 1:l){
  if (r[i] < 0.5){
   xp=-0.4*x-1
   yp=-0.4*y+0.1
   smok[i,1]=xp
   smok[i,2]=yp
   x=xp
   y=yp
  }
  if (r[i] >= 0.5){
   xp=0.76*x-0.4*y
   yp=0.4*x+0.76*y
   smok[i,1]=xp
   smok[i,2]=yp
   x=xp
   y=yp
  }
 }
 return(smok)
 
}


PaprocBarnsleya<- function(x,y,l){
 paproc<-mat.or.vec(l, 2)
 p<-85+7+7+1
 r=sample(1:p, l, replace=T)
 
 for (i in 1:l){
  
  if (r[i] >= 16 & r[i] <= 100 ){
   xp=0.85*x+0.04*y
   yp=-0.04*x+0.85*y+1.6
   paproc[i,1]=xp
   paproc[i,2]=yp
   x=xp
   y=yp
  }
  
  if (r[i] >= 9 & r[i] <= 15 ){
   xp=-0.15*x+0.28*y
   yp=0.26*x+0.24*y+0.44
   paproc[i,1]=xp
   paproc[i,2]=yp
   x=xp
   y=yp
  }
  
  if (r[i] >= 2 & r[i] <= 8 ){
   xp=0.20*x-0.26*y
   yp=0.23*x+0.22*y+1.6
   paproc[i,1]=xp
   paproc[i,2]=yp
   x=xp
   y=yp
  }
  
  if (r[i] == 1){
   xp=0.0
   yp=0.16*y
   paproc[i,1]=xp
   paproc[i,2]=yp
   x=xp
   y=yp
  }
  
 }
 return(paproc)
 
}

s<-SmokHeighwaya(1,1,100000)
p<-PaprocBarnsleya(1,1,100000)

sx<-s[,1]
sy<-s[,2]

px<-p[,1]
py<-p[,2]

par(mfrow=c(1,2))
plot(sx,sy, pch=16, cex=0.2, ,col="red", main="Smok Heighwaya")
plot(px,py, pch=16, cex=0.2,,col="green", main="Paproć Barnsleya")
Dodaj komentarz