algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Problem skoczka (konika) szachowego - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 4
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 25 sierpnia 2008 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

konik - Delphi/Konik.dpr:
//Problem konika (skoczka) szachowego
//www.algorytm.org
//Adam Mika, Tomasz Lubinski (c) 2008

//Algorytm podaje pierwsze dopuszczalne rozwiązanie problemu dla podanego punktu startowego
//pod warunkiem, że takie rozwiązanie istnieje.

program Konik;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils;

const max = 8;	//rozmiar problemu - wymiar szachownicy

type ArrayOfArray = Array[0..max-1] of Array[0..max-1] of Byte;

function ruch(var tab: ArrayOfArray; N: Integer; wariant: Integer; x: Integer; y: Integer;
 var nx: Integer; var ny: Integer): boolean;
begin
  case (wariant) of
    1:
    begin
      nx := x+1;
      ny := y-2;
    end;
    2:
    begin
      nx := x+2;
      ny := y-1;
    end;
    3:
    begin
      nx := x+2;
      ny := y+1;
    end;
    4:
    begin
      nx := x+1;
      ny := y+2;
    end;
    5:
    begin
      nx := x-1;
      ny := y+2;
    end;
    6:
    begin
      nx := x-2;
      ny := y+1;
    end;
    7:
    begin
      nx := x-2;
      ny := y-1;
    end;
    8:
    begin
      nx := x-1;
      ny := y-2;
    end;
  end;

  if ((0<=nx) and (nx<N) and (0<=ny) and (ny<N) and (tab[nx][ny]=0)) then
    Result := true
  else
    Result := false;
  
end;

function skoczek(var tab: ArrayOfArray; n: Integer; x: Integer; y: Integer; ktory: Integer): boolean;
var
      nx, ny, w: Integer;
begin

	  nx := 0;
	  ny := 0;
	  tab[x,y] := ktory;

	  if (ktory = n*n) then
       begin
	     Result := true;
         exit;
       end
	  else
       begin
         for w:=1 to 8 do
	      if(ruch(tab, n, w, x, y, nx, ny) = true) then
	       if (skoczek(tab, n, nx, ny, ktory+1) = true) then
           begin
	         Result := true;
             exit;
           end;
  	     tab[x,y] := 0;
 	   end;
	  Result := false;
end;var
tab: ArrayOfArray;
i, j: Integer;
begin


		  for i:=0 to max-1 do
		   for j:=0 to max-1 do
		     tab[i,j] := 0;

		  if (skoczek(tab, max, 0, 0, 1) = true) then
		  begin
		  	for i:=0 to max-1 do
            begin
    	  		for j:=0 to max-1 do
		  			write(IntToStr(tab[j,i]) + ' ');
		  		writeln;
            end;
		  end;

          readln;
end.
Dodaj komentarz