algorytm.org

Implementacja w JavaScriptBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Code 39 - Implementacja w JavaScript
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 14 grudnia 2011 20:20
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

code39.js:
//Code 39
//(c) 2011 by Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

  var code39signs = [
   '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9',
   'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J',
   'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T',
   'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '-', '.', ' ', '$',
   '/', '+', '%' ];

  var code39bars = [
   ['N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'W', 'N', 'N'],
   ['W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W'],
   ['N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W'],
   ['W', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'],
   ['N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'W'],
   ['W', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N'],
   ['N', 'N', 'W', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N'],
   ['N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'W'],
   ['W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N'],
   ['N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N'],
   ['W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W'],
   ['N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W'],
   ['W', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N'],
   ['N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'W'],
   ['W', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N'],
   ['N', 'N', 'W', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N'],
   ['N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'W'],
   ['W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N'],
   ['N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N'],
   ['N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'W', 'N', 'N'],
   ['W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W'],
   ['N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W'],
   ['W', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N'],
   ['N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'W'],
   ['W', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N'],
   ['N', 'N', 'W', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N'],
   ['N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'W'],
   ['W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N'],
   ['N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N'],
   ['N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'W', 'W', 'N'],
   ['W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W'],
   ['N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W'],
   ['W', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'],
   ['N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'W'],
   ['W', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N'],
   ['N', 'W', 'W', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N'],
   ['N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'W'],
   ['W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N'],
   ['N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N'],
   ['N', 'W', 'N', 'W', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N'],
   ['N', 'W', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N'],
   ['N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'W', 'N'],
   ['N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'W', 'N', 'W', 'N']
  ];

  var start_stop = ['N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'W', 'N', 'N'];
	 
/* Check if code is correct */
function check(code39)
{
  for (var i=0; i<code39.length; i++) 
  {
   if (getLetterIndex(code39[i]) == -1)
     return false;
  }
  return true;
}

/* Return letter index, or -1 if not correct */
function getLetterIndex(ch) 
{
  for (var i=0; i<code39signs.length; i++) 
  {
   if (code39signs[i] == ch)
     return i;
  }
  return -1;
}
	 
/* Convert code to bars */
function convert(code39) {

  /* inccorect code return null */
  if (check(code39) == false) 
  {
   return null;
  }

  var bars = new Array(10*(code39.length+2));

  /* add start bars */
  for (var j=0; j<9; j++) 
  {
    bars[j] = start_stop[j];
  }
  bars[9] = 'N'; //space between characters

  /* add character codes */
  for (var i=0; i<code39.length; i++) 
  {
   var toCopy = code39bars[getLetterIndex(code39[i])];
   for (var j=0; j<9; j++) 
   {
     bars[i*10 + 10 + j] = toCopy[j];
   }
   bars[i*10 + 19] = 'N'; //space between characters
  }

  /* add stop bars */
  for (var j=0; j<9; j++) 
  {
    bars[code39.length*10 + 10 + j] = start_stop[j];
  }
  bars[code39.length*10 + 10 + 9] = 'N'; //space between characters
  
  return bars;
}

//initialize data
function generate(code39)
{
  var canvas = document.getElementById("canvas");
  var ctx = canvas.getContext("2d");

  /* clear canvas and set its width */
  canvas.width = code39.length*26+72;

  /* prepare style */
  ctx.fillStyle  = "rgb(0,0,0)";
  ctx.font     = "10pt Arial";
  ctx.textBaseline = "top";
  ctx.textAlign  = "left";

  code39 = code39.toUpperCase();
  var bars = convert(code39);
  if (bars != null)
  {
   var pos = 10;
   var width = 0;
   for (i=0; i<bars.length; i++) 
   {
     /* Narrow or wide bar */
     if (bars[i] == 'N') 
     {
      width = 2;
     } 
     else 
     {
      width = 4
     }     	
     /* White or black bar */
     if ((i % 2) == 0)
   	 {
      ctx.fillRect(pos, 10, width, 70);
   	 }
   	 pos += width;
   }
  
   for (i=0; i<code39.length; i++) 
   {
     ctx.fillText(code39[i], i*26+50, 90);
   }
  }
  else
  {
   ctx.fillText("Nieprawidłowy", 10, 10);
   ctx.fillText("kod", 10, 25);
   ctx.fillText("Incorrect", 10, 50);
   ctx.fillText("code", 10, 65);
  }
}
Dodaj komentarz