algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Algorytm Hornera (pochodne) - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 6
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 08 sierpnia 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

hornerp_c.c:
//www.algorytm.org
//Algorytm Hornera - obliczanie znormalizowanych pochodnych wielomianow
//Tomasz Lubinski (c)2001

#include <stdio.h>
#include <conio.h>


int n;
float a[100],b[100],c[100];
float x;


float wart(int k)      //wartosc wielmianu
{
if (k==n)
{return b[n];}
else
{return wart(k+1)*x+b[k];}
}

float wspol(int k)      //wspolczynniki wielmianu po podzieleniu
{
if (k==n) {c[k-1]=b[k]; return b[k];}
else {if (k>0) {c[k-1]=wspol(k+1)*x+b[k];} return wspol(k+1)*x+b[k]; }
}

main()
{
int i,j,s;
float tmp;
clrscr();
printf("Algorytm Hornera - obliczanie wartosci znormalizowanych pochodnych wielomianu\nPodaj stopien wielomianu\n");
scanf("%d", &n);
if (n>100)
{printf("Za duzy stopien wielomianu"); getche(); return(1); }
printf("\nPodaj teraz kolejne wspolczynniki wielomianu.\nZaczynij od tego z najwieksza potega.\n");
for(i=n; i>=0; i--)
 {printf("a%d ", i);
 scanf("%e", &a[i]);}
printf("Podaj punkt x\n");
scanf("%e", &x);
printf("Podaj stopien pochodnej\n");
scanf("%d", &s);
if ((s<0)||(s>n)) {printf("zle wpisany stopien pochodnej"); getche(); return(1); }

for (i=0; i<=n; i++) {b[i]=a[i];}
for (j=1; j<=s; j++)
 {tmp=wspol(0);
 for (i=0; i<=n; i++) {b[i]=c[i];}}

printf("Wartosc pochodnej znormalizowanej %d stopnia wynosi: %f",s,wart(0));

getche();
return(0);
}

Dodaj komentarz