algorytm.org

Implementacja w Python

Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Metoda eliminacji Gaussa - Implementacja w Python
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez slovic, 05 lutego 2013 15:07
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

gauss.py:
# -*- coding: utf8 -*-
import numpy as np
import time

#metoda eliminacji Gaussa
#www.algorytm.org

#definiowanie przykładowych danych

dataset = 2
if dataset==1:
  A = np.matrix("10, -7, 0;0, -0.1, 6; 0, 2.5, 5")
  b = np.matrix("6;5.8;0")
  x = np.matrix([-22/31.,-58/31.,29/31.]).T
elif dataset==2:
  A = np.matrix("10, -7, 0, 5, 12, 1;11, -0.1, 6, 0, 1, 0; 0, 21.5, 5, 12, 0, 6; 0, 21.5, 3, 12, 2, 6; 0, 14.5, 5, 12, 8, 6; 9, 1.5, 1, 2, 4, 1")
  b = np.matrix("6;5.8;0;6;1;5")
  x = np.matrix([-22/31.,-58/31.,29/31.]).T

print A
print b

def gauss(_A, _b):
  """ Najprostsza metoda gaussa. """
  n = _A.shape[0]
  #eliminacja zmiennych
  for i in range(0,n-1): #dla każdej kolumny
    for k in range(i+1,n): #wszyztkie wiersze
      l=(_A[k,i]/_A[i,i])
      _A[k] = _A[k]-_A[i]*l
      _b[k] = _b[k]-_b[i]*l
  #postępowanie odwrotne TODO to nie jest ładne. To nie jest wydajne.
  _x = [0]*n
  _x[n-1] = _b.item(n-1)/_A.item(n-1,n-1)
  for k in range(n-2,-1,-1):
    _x[k] = (_b[k]-sum(_A[k]*np.matrix(_x).T)).item(0)/_A.item(k,k) #TODO na pewno da się to zrobić inaczej. Nie jest to wydajne.
  return np.matrix(_x).T

def swap_rows(_A, _b, rows):
  """metoda zamienia ze sobą dwa wiersze w układzie. Działa tylko dla 2 wymiarów."""
  for mat in (_A, _b):
    tmp = mat[rows[0]].copy()
    mat[rows[0]] = mat[rows[1]]
    mat[rows[1]] = tmp


def swap_column(_A, _b):
  """metoda zamienia ze sobą dwa wiersze w układzie. Niezaimplementowano."""
  pass
  
def gauss_stable(_A, _b):
  """ Gauss z zaimplementowanym częściowym wyborem elementu głównego. """
  n = _A.shape[0]
  #eliminacja zmiennych
  for i in range(0,n-1): #jedziemy po przekątnej.
    maxrow = i + abs(_A.T[i,i:]).argmax() #prawdopodobnie wąskie gardło metody.
    currow = i
    if maxrow != currow: swap_rows(_A,_b,(maxrow, currow))
    for k in range(i+1,n): #wszyztkie wiersze
      l=(_A[k,i]/_A[i,i])
      _A[k] = _A[k]-_A[i]*l
      _b[k] = _b[k]-_b[i]*l
  #postępowanie odwrotne TODO to nie jest ładne. To nie jest wydajne.
  _x = [0]*n
  _x[n-1] = _b.item(n-1)/_A.item(n-1,n-1)
  for k in range(n-2,-1,-1):
    _x[k] = (_b[k]-sum(_A[k]*np.matrix(_x).T)).item(0)/_A.item(k,k) #TODO na pewno da się to zrobić inaczej. Nie jest to wydajne.
  return np.matrix(_x).T

def get_time(f, count):
  t0 = time.clock()
  for i in range(0, count):
    f()
  return time.clock() - t0

print "START"
print gauss(A.copy(),b.copy())

if __name__ == "__main__":
  print "-----rozwiązanie ze skryptu:"
  print x
  print "-----rozwiązanie wyliczone w sposób bezpośredni:"
  print np.linalg.inv(A)*b
  #~ print "Czy rozwiązania się pokrywają: ", True if sum(x-np.linalg.inv(A)*b).A1 < 1e-10 else False
  print "-----rozwiązanie z gaussa:"
  print gauss(A.copy(),b.copy())
  print "Czy rozwiązania się pokrywają: ", True if sum(gauss(A.copy(),b.copy())-np.linalg.inv(A)*b).A1 < 1e-10 else False
  print "-----rozwiązanie z gaussa z częściowym wyborem elementu głównego:"
  print gauss_stable(A.copy(),b.copy())
  print "Czy rozwiązania się pokrywają: ", True if sum(gauss_stable(A.copy(),b.copy())-np.linalg.inv(A)*b).A1 < 1e-10 else False

  print "----testowanie czasowe:"
  print "numpy odwrócenie macierzy A:", get_time(lambda :np.linalg.inv(A)*b, 10000)
  print "numpy solve A:", get_time(lambda :np.linalg.solve(A,b), 10000)
  print "liczenie moim gaussem:", get_time(lambda :gauss(A.copy(),b.copy()), 10000)
  print "liczenie moim gaussem stabilnym:", get_time(lambda :gauss_stable(A.copy(),b.copy()), 10000)

  print "co niestety muszę napisać... mój gauss jest teraz niestabilny numerycznie, niewydajny i brzydki w kodzie. Zrobiłem to źle i przyznaje się do tego." + """
    dla A[6,6]:
    solve 0.31s
    gauss 14.8s
    gauss_stable 18.9
    ciekaw jestem czy solve nie czituje przez jakąś pamięć podręczną.
  """
Dodaj komentarz