algorytm.org

Implementacja w JavaBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Metoda Laguerre’a - Implementacja w Java
Ocena użytkownikóww: *****  / 6
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Michał Ładanowski, 22 lutego 2011 23:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

PolynomialRoots.java:
/** Algorytm szukający miejsc zerowych za pomocą metody Laguerre'a
 *  Michał Ładanowski (c) 2011
 *  www.algorytm.org
 */

public class PolynomialRoots {
	// współczynniki danego wielomianu P 
	private Complex[] polynomialCoeff;


	public PolynomialRoots(Complex[] polynomialCoeff){
		this.polynomialCoeff = polynomialCoeff;
	}

	// funkcja startująca algorytm
	public Complex[] findRoots(){
		Complex start = new Complex(0,0);
		Complex[] z = new Complex[polynomialCoeff.length -1];
		int i = 0;


		Complex[] polLess = null;
		z[0] = LaguerreMethod(start, polynomialCoeff);

		Complex[] tmp = polynomialCoeff;
		for(i = 1; i < polynomialCoeff.length -1; i++){
			polLess = newPol(z[i-1],tmp);
			z[i] = LaguerreMethod(start, polLess);
			z[i] = LaguerreMethod(z[i], polynomialCoeff);
			tmp = polLess;
		}


		for(i = 0; i < polynomialCoeff.length -1; i++){
			System.out.println(z[i]);
		}

		return z;
	}


	// Metoda Laguerre'a
	//	argumenty:
	//	start - punkt początkowy
	//	pol - tablica przechowująca współczynniki wielomianu, którego szukamy mz.
	//	zmienne:
	//	fun - P(z)*n
	//  der - P'(z), secDer - P''(z)
	//  denominator - mianownik
	//  zwraca:
	//  z - miejsce zerowe
	private Complex LaguerreMethod(Complex start, Complex[] pol){
		Complex z = start;
		Complex fun,der,secDer, denominator;
		Complex tmp = new Complex(100,0);
		// iterujemy tak długo aż różnica między aktualnym a poprzednio 
		// wyliczonym miejscem zerowym będzie nie mniejsca niż
		// zadana precyzja(w tym przypadku 1e-13)
		while((horner(z, pol).minus(horner(tmp, pol))).abs() > 1e-13){
			tmp  = z;
			fun =    horner(z, pol).times(pol.length-1);
			der = horner(z, derivative(pol));
			secDer = horner(z, derivative(derivative(pol)));
			denominator = ( (  der.times(der).times(((pol.length-1) - 1))
					.minus(fun.times(secDer)) ).times((pol.length-1) - 1) ).sqrt();
			denominator = der.minus(denominator).abs() > der.plus(denominator).abs()
			? der.minus(denominator) : der.plus(denominator);
			z = z.minus((fun.divides(denominator)));


		}

		return z;
	}

	// wartość wielomianu w z wyliczona za pomocą Hornera 
	private Complex horner(Complex z, Complex[] coefficients){
		Complex P = coefficients[coefficients.length-1];
		int k = coefficients.length-1;
		while(k >0){
			k--;
			P = P.times(z).plus(coefficients[k]);
		}
		return P;
	}


	// deflacja 
	public Complex[] newPol(Complex root, Complex[] oldPol){
		Complex[] newPol = new Complex[oldPol.length-1];
		newPol[oldPol.length -2] = oldPol[oldPol.length -1];
		for(int i = oldPol.length - 3; i >= 0; i--){
			newPol[i] = oldPol[i+1].plus(newPol[i+1].times(root)); 
		}


		return newPol;
	}

	// funkcja licząca pochodną
	public Complex[] derivative(Complex[] pol){
		if(pol.length-1 == 0) return new Complex[]{new Complex(0,0)};
		Complex[] der = new Complex[pol.length-1];

		for(int i = pol.length -2; i >= 0; i-- ){
			der[i] = pol[i+1].times(i+1);
		}

		return der;
	}


}
Dodaj komentarz